Reisurgentie en urgentie aanvragen

Reisurgentie
Reis je langer dan 2 uur*? Dan heb je recht op reisurgentie. Met reisurgentie mag je op alle kamers reageren, maar krijg je voorrang op de kamers in ons complex Vossenveld (Nijmegen). In Arnhem is geen complex met reisurgentie. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Wij kijken bij je inschrijving of je recht hebt op reisurgentie. Via 'Mijn SSH&', onder 'Mijn gegevens', kun je zien of je reisurgentie hebt. 

Commissie van Toewijzing
Heb jij vanwege persoonlijke- of medische redenen zeer urgent woonruimte nodig? Of heb je bepaalde voorzieningen nodig of kun je door je situatie niet zelf op zoek naar woonruimte?
Dan kun je een verzoek indienen bij de Commissie van Toewijzing (CvT).
De commissie bestaat uit drie studenten en SSH& regelt de verdere afhandeling. Ze komen eens per drie weken bij elkaar. Ze bekijken ieder verzoek individueel en beslissen of je met voorrang een kamer krijgt. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen wordt voorrang verleend.

Wil je weten hoe je een verzoek indient? Kijk dan even op onze website

*Totale reistijd met het OV van je woonadres tot aan station Nijmegen Centraal.