Inschrijven

 Maak hier je gratis profiel aan. Met een ingevuld profiel en een geldig studiebewijs kun je direct mee loten voor de beschikbare kamers. Kijk wel even of je tot de doelgroep behoort.

  • Bevestiging
Persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens
*
*
*

Vul hier op de volgende manier je geboortedatum in: dd-mm-jjjj. Je kunt je inschrijven bij SSH& als je tussen de 16 en 30 jaar oud bent.

*
Man Vrouw Anders
*
Woonadres

Om je in te kunnen schrijven, hebben we een adres nodig. Vul hier in waar je op dit moment woont. Je kunt hier geen postbusnummer invullen. 

*
*
*
*
Studiegegevens
*

Geef aan wat op jou van toepassing is. We maken onderscheid in: 

  • Reguliere studenten: bachelor-, masterstudenten, of mbo niveau 3/4 (BOL) studenten die een opleiding in Nijmegen of Arnhem volgen.
  • Phd-studenten: buitenlandse studenten* die naar Nederland komen en in Arnhem of Nijmegen promoveren. 
  • Exchange students: internationale studenten die in het buitenland studeren, maar een gedeelte van hun studie in Nijmegen of Arnhem volgen. Zij komen voor een vaste periode naar Nederland. Deze groep kan zich niet inschrijven via dit platform, maar vraagt huisvesting aan via de onderwijsinstelling.

* Nederlandse Phd- studenten, behoren niet tot onze doelgroep.

*
*

Geef hier op aan welke onderwijsinstelling je studeert. SSH& is er voor studenten die in Nijmegen of Arnhem studeren. Vul overig in als je niet in Arnhem of Nijmegen studeert, maar hier stage komt lopen, of als je wilt samenwonen met een partner die wél in Arnhem of Nijmegen studeert. 

* Verplicht veld